Nuværende og kommende standarder og lovgivninger som har betydning for plastemballager i genanvendt plast

Adskillige vigtige standarder/lovgivninger/forordninger og direktiver har inspireret os til at deltage i 3 udviklingsprojekter med fokus på plastemballager til kosmetik og hygiejne samt fødevarer.

Emballagedirektivet er på vej til at blive til en forordning!

EU-Parlamentet vedtog sidst i november 2023 en række ændringsforslag til det nuværende emballagedirektiv. Ændringsforslagene skal nu videre i EU-systemet og behandles af EU-Kommissionen og det Europæiske Råd. Den endelige færdigbehandling af ændringerne i emballagedirektivet forventes afsluttet i juni 2024 og vil betyde nye skærpede genanvendelsesmål på en række områder. I samme omgang forventes det at det nuværende emballagedirektiv bliver til en forordning. I praksis vil det betyde, at emballageforordningen i vedtaget stand SKAL implementeres direkte i alle EU-lande

shutterstock_2059178792_U

For emballageplastens vedkommende ser genanvendelsesmålene p.t. ud som følger:

Type af forpakning Fra 1. Januar 2030 Fra 1. Januar 2040
Contact sensitive packaging made by PET 30% 50%
Contact sensitive packaging- men ikke PET 7.5% 25%
Single-use plastic beverage bottles   30% 65%
Other packaging in plastic   35% 65%

Ovenstående vil betyde at genanvendelsesgraden af plast i EU skal stige markant gennem de kommende år for at leve op til genanvendelsesmålene

For mere information om den kommende EU-forordning læs fx her

Det udvidede producentansvar skal nu også implementeres i Danmark

 
En anden vigtig lovgivning er vedtagelsen af det udvidede producentansvar for emballage, som gør os virksomheder ansvarlige for vores emballageprodukter – fra de produceres til de bliver til affald! Det udvidede producentansvar for emballage forventes at træde i kraft medio 2025 og vil i store træk betyde, at den virksomhed som markedsfører produktet(emballagen) også har ansvaret for håndteringen af ens emballageaffald, såvel som en rapporterings-, indberetnings- og oplysningspligt til myndighederne. Der vil blive graduerede satser for håndteringen af de forskellige typer emballageaffald, og det forventes, at fx emballager designet til genbrug og genanvendelse vil blive positivt bedømt ift. håndteringsomkostninger

For mere information om det udvidede producentansvar læs fx her:
green_pack
Ovenstående 2 kommende lovgivninger er bare 2 af mange, som enten er vedtaget eller på vej gennem EU-systemet til at blive vedtaget, og det har betydet  at vi af såvel kunder som interessenter i hele værdikæden de seneste år er blevet opfordret til at udvikle teknologier, som kan være med til at øge genanvendelsen af plastemballager, så vi kan få emballageplasten med i et cirkulært loop.

Udvidet producentansvar for emballage - hvor ligger ansvaret? 

Alle virksomheder, der importerer eller påfylder emballager, bliver ansvarlige for at finansiere og organisere indsamling, sortering og behandling af deres emballageaffald

Formål: Sikre effektiv affaldshåndtering samt motivere til bedre design, genbrug og genanvendelse

Ny tidsfrist: 1. juni 2025

Tommelfingerregler:
  • De der sætter et emballeret produkt på markedet første gang
  • De der har mest indflydelse på emballagedesignet (påfylderen)
  • Producenter af serviceemballage

Eco-design gebyrer – design til genanvendelse

Eksempel på designkrav:

Der betales en afgift ift. til hvor godt materialet er at genanvende.Her er det et rød/gul/grøn skema, hvor emballagen kan rangeres ift. designet.
Hvis der kan sættes ja til alle de grønne elementer, kan emballagen kategoriseres som grøn.

Eksempel på en differentieret betaling:

Grøn:             Meget lille gebyr
Gul:                Standard gebyr
Rød:               Straf gebyr

Designanbefalinger for emballage i PE til genanvendelse

   
Genanvendelse
høj værdi
Genanvendelse
lav værdi
Kan ikke
genanvendes
Klarhed Hvid eller lys indfarvning, men helst uden tilsat farve Mørk indfarvning der kan NIR-sorteres Indfarvning der ikke kan NIR-sorteres


Hovedkomponent
(beholder, bøtte, bakke, flaske, folie)

Materialer > 99% PE < 5% PP Fyldstoffer der giver massefylde over 0,97 g/cm3
Barrierer AIO, SIOx coating og max 6% EVOH mede PE-baseret binder EVOH >6% med PE baseret binder og max 1% EVOH med andre bindere EVOH mere end 1 % med andre bindre, PA, PVDC eller alufolie

Additiver
(scavangers, antimug, antislip og lign.)

Kun additiver der er nødvendige for forarbejdningen eller beskyttelser mod sollys   Flammehæmmere, plasticizers, oxo/bio/photo nedbrydnings additiver

 Delkomponent

Lukninger
(topfilm, låg, forseglinger)

Plastlaminater af PE eller andre lukninger, som fjernes helt ved åbning Materialer > 1g/cm3 densitet der adskilles ved grov neddeling/kværn Lukninger af andre materialer, som ikke kan separeres fra emballagen ved åbning
Kapsler og låg PE-monoplast uden mineralfyld eller PP låg som nemtkan adskilles Materialer > 1g/cm3 densitet der adskilles ved grov neddeling/kværn Alle andre materialer, der ikke adskilles fra emballagen ved grov neddeling/kværn

Direkte tryk på hovedkomponenter
Direkte tryk og In-Mold-Label i PE, med termisk stabile farver Termisk ustabile farver, papir IML, hvor fibre kan vaskes af i koldt vand og som ikke hindrer NIR detektering IML af andet end PE, der ikke vasker af i koldt vand

 

Etiketter
(klæbestof, hovedmateriale og trykfarver)

Selvklæbende labels i PE der ikke hindrer NIR detektering

Labels i andre materialer som ikke hindrer NIR detektering, og som kan vaskes af i koldt vand

  Labels i PET, papir og pap, der ikke vaskes af i koldt vand. Labels der skærmer for NIR-sortering. PVC-labels

 

Klæbefri dekorationsmaterialer
(stræksleeves, krympesleeves, stræketiketter og papsvøb)

Sleeves som ikke hindrer NIR detektering

Dekoration som fjernes af slutbruger

Dekoration som automatisk fjernes ved kompressionen under indsamlingen

  Alle dækkende overflader der hindrer NIR-detektering

Tømning
Emballagen er naturlig tom efter brug, kan vaskes i koldt vand Restindholdet kan kun vaskes ud i varmt vand Kan ikke tømmes eller vaskes, og restindholdet skader kvaliteten af den genanvendte plast, fx fugemasse

Kombination af materialer ifm. emballageløsning

PE-komponenter

Materialer >1g/cm3 som adskilles ved grov neddeling/kværn

Material < 1g/cm3 som adskilles ved grov neddeling/kværn Alle andre materialer, der ikke adskilles fra emballagen ved grov neddeling/kværn

 

Andet
(indlæg, pads, etc.)

Løse emner der nemt kan separeres eller adskilles   Alle andre materialer, der adskilles fra emballagen ved grov neddeling/kværn

Kilde: Her bør være kildeangivelse

Jeg vil gerne høre mere om regler og muligheder

Plasttyper_kemi

Udfyld formularen, så kontakter vi dig!